Predstavenie

Volám sa Matúš Bischof,
narodil som sa a vyrastal som v Rožňave a mám ju rád.

Po ukončení vysokoškolského štúdia som sa sem vrátil a pôsobím ako učiteľ na základnej škole, kde vyučujem dejepis a etickú výchovu.

Vždy som aktívne sledoval život v meste. Uvedomil som si, že lepšie než kritizovať, je priložiť ruku k dielu a pokúsiť sa o zmenu k lepšiemu. Práve o to som sa snažil najprv ako občiansky aktivista a od roku 2011 ako poslanec Mestského zastupiteľstva.
Pochopil som však, že zásadné zmeny k lepšiemu sa nedajú presadiť zdola, pretože na to chýba vôľa „tam hore“.
Presadí ich iba primátor, ktorý má silný tím a dobré nápady.
Primátor, ktorý verí tomu, že obyvatelia mesta najlepšie vedia, čo by urobilo ich život v Rožňave lepším.
Primátor, ktorý im ukáže, že názor každého Rožňavčana je podstatný.
Matúš Bischof, kandidát na primátora Rožňavy č. 2

Slušnosť a poriadok

Slušnosť znamená vážiť si ostatných.
Mať radosť z úspechu každého obyvateľa Rožňavy. Podporovať úsilie na cestách, ktoré občanov nášho mesta privádzajú ku krajšiemu, hodnotnejšiemu, múdrejšiemu, zmysluplnejšiemu životu.
Poriadok znamená dodržiavať pravidlá, nekradnúť, nepodvádzať, neklamať. 

Chcem byť slušným a poriadnym primátorom.

Názory

„O dôveru ľudí sa predstavitelia mesta musia dlhodobo uchádzať, poctivo na nej pracovať a zaslúžiť si ju kvalitnými službami.

Z ich správania musí byť jasne cítiť otvorenosť, dialóg, rešpekt a úprimnú chuť robiť užitočné zmeny.“

„Verím tomu, že práve Vy najlepšie viete, čo by urobilo Váš život v Rožňave lepším.“

„Keď sa mesto bude správať ku svojím obyvateľom slušne a bude v ňom poriadok, ľudia mu budú viac dôverovať, pretože správanie mesta sa vždy odzrkadľuje v správaní obyvateľov.“