Môj tím

 Bc. Ivan Kuhn, MA: 52 rokov, živnostník
Volebný obvod  1

  číslo 26

Vyštudoval som politológiu a medzinárodné vzťahy na University of Kent. Bol som redaktorom denníka SME, pracoval som ako programový manažér projektov reformy, decentralizácie a modernizácie verejnej správy, ako projektový manažér v oblasti regionálneho rozvoja, turizmu a infraštruktúrnych projektov a konzultant v oblasti eurofondov. Od roku 2007 pracujem ako analytik pre Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika. Venujem sa oblasti zahraničnej politiky, európskym záležitostiam, problematike transparentného a efektívneho využívania fondov EÚ a tiež efektívnemu a transparentnému fungovaniu samosprávy. Od roku 2016 pracujem aj ako asistent poslanca NR SR Petra Osuského. Od roku 2001 som členom Občianskej konzervatívnej strany, od roku 2012 podpredsedom OKS. V rokoch 2010 a 2014 som bol zvolený za poslanca Mestského zastupiteľstva v Rožňave.
Som registrovaným hráčom Slovenského zväzu bedmintonu. Mám rád hudbu (rock, folk, country, pop, jazz, heavy metal 😀 ).
Som rozvedený a mám štyri deti.
Vlastním osobný automobil, nemám žiadny podiel v obchodnej spoločnosti, ani funkciu v podnikateľských subjektoch (som živnostník).
Kontakt: ivan.kuhn@roznava.sk


 Ing. Karol Kováč: 52 rokov, stavebný   inžinier
Volebný obvod 2

 číslo 15

Som stavebný inžinier a zaoberám sa zastupovaním investorov pri realizácii investičných zámerov v stavebníctve na území Slovenska. Pri výkone svojej práce spolupracujem s nadnárodnou spoločnosťou GLEEDS so sídlom v Londýne. Zastupoval som napr. aj spoločnosť Multi Veste Slovakia (OC Fórum Poprad), spoločnosť P3 (Logistické centrum v Lozorne a Strečne), OP Centrum (OC POINT v Banskej Bystrici), ale aj napr. spoločnosť Labaš s.r.o. (FRESH Plešivec). Aktívne pracujem v poradenských skupinách v oblasti vzdelávania a výstavby.
Som členom politickej strany OKS a aktívne sa zapájam do lokálnej politiky a občianskych aktivít na území mesta. Verejne zastupujem záujmy občanov nielen v mojom volebnom obvode a nielen v Mestskom zastupiteľstve. Nie je mi ľahostajné, čo sa deje v mojom okolí, keď sa jedná o bezprávie, porušovanie zákonov a kvalitu života mojich spoluobčanov.
Kontakt: karol.kovac@roznava.sk


 Pavol Horňák: 61 rokov, živnostník   v oblasti lesníctva
Volebný obvod  1

  číslo 17

Bývam na Ružovej ulici v dome , ktorý som si postavil. Som podnikateľ – živnostník. Mojou hlavnou činnosťou je lesníctvo, ktoré vykonávam v neštátnych lesoch vo funkcii odborného lesného hospodára /odborný dozor/. Od roku 1993 do konca roka 2016 som pracoval aj pre Mestské lesy s. r. o. Fungovanie podniku vo vlastníctve mesta poznám z vlastných skúseností. Poznám pozitíva aj negatíva dosahu poslancov a funkcionárov mesta na chod firmy.
Chcem sa venovať vysporiadaniu pozemkov mesta pod verejnými komunikáciami a verejnosťou využívanými priestormi, vytvoreniu lesoparku v lokalite Kalvária – Kúpele – Rákoš /horná „benzínka“/ a Strelnica. Rád by som dosiahol skvalitnenie stavu mestských lesov a zverejňovanie pracovných výsledkov v nich tak, aby občania začali vnímať mestské lesy ako svoje vlastníctvo.
Kontakt: horex@post.sk


 Bc. Mgr. Gejza Záhn: 52 rokov, železničný   steward
Volebný obvod  1

 číslo 36

Pracoval som v oblasti spotrebných daní a cla 24 rokov, som bývalý príslušník Finančnej správy na výsluhovom dôchodku, momentálne pracujem ako steward na železnici pri súkromnej firme Wagon Slovakia Košice a.s.
Chcem sa venovať obnove tradičných oddychových zón Rožňavčanov, ako boli Strelnica, Kúpele, cesta  na Gulyapalag. Zasadím sa o vybudovanie cesty a oddychovej zóny smerom z parku k rieke Slaná, kam veľa ľudí chodí so psom na prechádzky.
V oblasti školstva budem presadzovať zlepšenie práce s deťmi s hendikepom, viac asistentov žiakov, zasadím sa o vybudovanie bezbariérových verejných priestorov a škôl. Keďže som Maďar, budem dbať o to, aby nezanikli školy s vyučovacím jazykom maďarským.
V oblasti dopravy a cestovného ruchu je mojím snom znovu obnoviť starú železničnú stanicu a premávku na trati Rožňava – Dobšiná za účelom rozvoja cestovného ruchu, preto sa budem zasadzovať, aby sa plne využil potenciál mesta a jeho okolia na prilákanie turistov do nášho mesta
Chcem rozbehnúť tradičné gemerské kultúrno-komerčné podujatia, ako ich poznáme v susednom Maďarsku , Poľsku, Česku a tiež ich propagáciu. V Rožňave by sa mali usporadúvať trhy a jarmok s konkrétnou tematikou, aby sa zvyšovala návštevnosť v meste nielen raz do roka.
Kontakt: geza3.gzh@gmail.com


 Tomáš Droždiak: 22 rokov, študent   politológie
 Volebný obvod číslo 2

 číslo 7

Narodil som sa v Rožňave a už 22 rokov žijem na Košickej ulici. Odkedy som začal chodiť sám do školy, chodil som po ulici bez poriadneho chodníka. Chodil som sa hrávať na sídlisko Juh a najčastejšie som sa s kamošmi schovával a bicykloval pomedzi autá, ktoré nemali kde poriadne zaparkovať. Nehovoriac o smetiach, ktoré sa kade-tade povaľujú. Vyrastal som v Rožňave a sledoval som, ako sa z nej ľudia pomaly sťahujú preč. A niet divu! To však chcem zmeniť.
Poriadne parkovanie, poriadne spracovanie odpadov a najmä bohatý kultúrny život. Spojme spoločne silu mladých s rozumom skúsených a bojujme za zmenu v Rožňave.
Kontakt: tomi.drozdiak@gmail.com


 Mgr. Marek Krajňák: 32 rokov, učiteľ   primárneho stupňa ZŠ
Volebný obvod číslo 1

 číslo 25

Som pedagógom a dobrovoľníkom. Venujem sa najmä svojej rodine, dobrovoľníctvu, kvalitnej knihe, či klasickej hudbe. Som človek sledujúci aktuálne spoločenské a politické dianie, skrz svoj osobný príklad chcem rúcať predsudky o ľuďoch so zdravotným znevýhodnením. Budem sa snažiť o efektívne riešenie problematiky parkovania, o postupnú modernizáciu detských ihrísk a oddychových zón.
Kontakt: krajnak.mark@gmail.com


 Ing. Zoltán Farkas Bene: 41 rokov,   zamestnanec geodetickej firmy
 Volebný obvod číslo 1

 číslo 12

Som absolventom SPŠ strojníckej v Košiciach a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V súčasnosti pôsobím v zamestnaneckom pomere u pri Ing. Tiborovi Takáčovi (firma Geoplán) v Rožňave. Som slobodný. Medzi moje záujmy patrí záhradníctvo a cestovanie. Z cudzích jazykov ovládam aktívne maďarský, anglický, nemecký a čiastočne poľský jazyk.
Svojim aktívnym zapojením do diania mesta chcem zmeniť politickú kultúru v meste. Zmeny a rozhodnutia musia jednoznačne smerovať v prospech občana a v prospech mesta a nie na ich úkor, teda v prospech osobných záujmov predstaviteľov mesta, respektíve im blízkym skupinám. Mojim cieľom je vniesť do spravovania mesta transparentnosť, toleranciu, pravdu, nezaujatosť a odstrániť korupciu a klientelizmus. Podporujem budovanie novej infraštruktúry zameranej na rozvoj voľnočasového športu (budovanie cyklotrás), celkový rozvoj turizmu (spojiť ubytovateľov mesta s reštauráciami, vytvoriť TIC (turistické informačné centrum), ktoré bude znova propagovať turistické atrakcie v Rožňave a v jeho okolí, pre návštevníkov vytvoriť prepravu osôb do turistických atrakcií.
Kontakt: zoltan.farkas.bene@gmail.com


 Mgr. Eduard Mihók: 58 rokov, učiteľ na 2.   stupni ZŠ
Volebný obvod číslo 2

 číslo 19

Pôsobím ako učiteľ fyziky a matematiky na Základnej škole na Ulici pionierov v Rožňave, kde som bol dlhé roky zástupcom školy, predtým som pôsobil ako učiteľ na Strednej odbornej škole stavebnej v Rožňave. Škole a rozličným projektom som často venoval aj svoj voľný čas. V mladosti a dospelosti som sa venoval vo veľkej miere športu, medzi moje obľúbené patrili predovšetkým volejbal a tenis, rád som trávil čas aj na turistike. Od roku 2014 som členom Mestského zastupiteľstva, venujem sa prioritne otázkam školstva, kultúry a športu.
Kontakt: eduard.mihok@roznava.sk


 Ing. Róbert Benik, 37 rokov, riaditeľ   základnej školy.
Volebný obvod číslo 1

 číslo 5

Počas mojej učiteľskej praxe som sa stále snažil zastupovať záujmy mladých. Mojou prioritou je rekonštrukcia a vybudovanie nových ihrísk pre najmenších na našich sídliskách, aby rodiny s deťmi nemuseli neustále utekať do Betliara, Košíc či Aggteleku, keď chcú s deťmi zažiť trochu zábavy na preliezkach.
Vo svojom volebnom obvode sa zasadím o vybudovanie detského ihriska na Čučmianskej a Mierovej ulici, v Nadabulej a v Rožňava bani.
Medzi moje priority patrí taktiež zníženie rýchlosti na Jasnej ulici na 30-ku, nakoľko tu množstvo nezodpovedných vodičov, hlavne vo večerných hodinách, vážne ohrozuje svojou rýchlou jazdou chodcov i slušných vodičov.
Ďalej sú to rekonštrukcie ciest a chodníkov, aj rozvoj cestovného ruchu v mestských lesoch pozdĺž cesty na  Gulyapalag a na Indiánskom jazere, budovanie bežeckých chodníkov a cyklotrás v meste.
Mám dve malé deti a medzi moje záľuby patria okrem učenia a kultúry aj vysokohorská turistika , šport, beh, plávanie, Spartan race a včelárstvo.
Kontakt: benik21@post.sk