Moja kampaň

Leták:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video upútavka:

 

Transparentný účet a jeho webové sídlo:  

SK06 0900 0000 0051 4957 8284

https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK0609000000005149578284

Vyúčtovanie volieb:

 

 

 

 

1. prostriedky použité z transparentného účtu:  195,54 €

náklady na úhradu inzercie, reklamy alebo politickej reklamy……..48,69 €

náklady na úhradu volebných plagátov……..112,25 €

cestovné výdavky……..34,6 €

2. prostriedky použité z účtu Sloboda a Solidarita:  2852,86 €

tlač……..1282,13 €

perá – reklamné predmety……..319,13 €

bilbordy……..579,60 €

grafika……..672,-€

 

 

 

 

 

Mgr. Matúš Bischof, Zakarpatská 3, 04801 Rožňava

Čestné vyhlásenie o financovaní volebnej kampane.

Dolu podpísaný Mgr. Matúš Bischof, nar. ………………., kandidát na primátora mesta Rožňava vo voľbách do samosprávnych orgánov miest a obcí SR konaných 10.11.2018, čestne prehlasujem, že som nevynaložil žiadne finančné prostriedky podľa § 6 ods. 11 písm. g) zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

Mgr. Matúš Bischof

V Rožňave 7.12.2018