Moje ciele

 Moja vízia Rožňavy

 Slušná Rožňava má jasne stanovené pravidlá pri riadení mesta, ktoré sú transparentné a etické. Všetci úradníci vrátane primátora dôsledne dodržiavajú zákony, vďaka čomu im obyvatelia dôverujú. Ich práca je službou v prospech verejnosti.

Otvorená Rožňava pravidelne informuje svojich obyvateľov o svojej činnosti, aktívne s nimi komunikuje a zapája občanov prostredníctvom dialógu do rozhodovania. Obyvatelia aj podnikatelia cítia, že sú na mestskom úrade vítaní a majú dostatok informácií, preto vyvinieme úsilie na obnovu Rožňavských novín.

Užitočná Rožňava si uvedomuje, že hlavnou témou pri spravovaní mesta je obyvateľ Rožňavy. Jeho potreby, názory, kroky vedúce k zlepšeniu kvality jeho života. Preto je tu pre svojich obyvateľov, preukazuje im služby, o ktoré majú záujem. Iba tak si totiž zaslúži ich rešpekt a pozornosť. Zároveň si uvedomuje, že obyvatelia mesta najlepšie vedia, čo by urobilo ich život v meste lepším.

Múdra Rožňava vie, že iba vzdelaní ľudia dokážu lepšie komunikovať a spolunažívať, viac sa zaujímajú o život v meste a podieľajú sa na jeho ďalšom rozvoji. Preto podporí všetky materské a základné školy, Základnú umeleckú školu a Centrum voľného času, aby čo najaktívnejšie prispeli k formovaniu a rozvoju všetkých detí a mladých. Cieľom je udržiavať v dobrom stave všetky škôlky a školyzlepšiť i výsledky v testovaní deviatakov na základných školách.

Pekná Rožňava pripraví pre svojich obyvateľov a komunity program rozvoja kultúry zastrešený jednou organizáciou a prostredníctvom grantov pomôže financovať všetky výnimočné a originálne nápady. Zároveň prispeje k vytváraniu krajších verejných priestranstiev, ktoré budú bezpečné pre deti a príjemné pre všetkých a nového kultúrneho priestoru na nádvorí Radnice.

Zdravá Rožňava ponúka dostatok priestoru a možností pre rozvoj voľnočasového i profesionálneho športu, podporuje športovanie mládeže, budovanie a údržbu športovísk. Prinesie koncepciu rozvoja športu v meste a vytvorí na mestskom úrade pozíciu manažéra športu. Myslí taktiež na krajšie parky, nové oddychové zóny, zelené oázy pre rodiny s deťmi a výbehy pre psov. Budeme sa usilovať o vznik rekreačnej, športovej a kultúrnej zóny medzi nádvorím Radnice, Veľkým parkom a riekou Slaná.

Solidárna Rožňava sa postará o slabých alebo inak ohrozených obyvateľov, stane sa bezbariérovým mestom, ktoré podá pomocnú ruku tým, ktorí si nedokážu pomôcť sami. Zodpovedne sa postaví k riešeniu otázky ľudí bez domova. Nezabúda na budovanie nájomných bytov.

Čistá Rožňava znamená menej odpadu na parkoviskách, cestách, chodníkoch a v parkoch, jeho dôslednejšie a efektívne triedenie. Nezabúda ani na aktívne protipovodňové opatrenia a dostupnosť pitnej vody pre všetkých obyvateľov mesta.